Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANDARD

Brněnský voláč

 

Názvy dle ES:

N – Brünner Kröpfer

F – Boulant Brunner

A – Bruenner Cropper

Zařazení v seznamu ES: voláči č. 330

 

Původ: Čechy a Morava

 

Plemenné znaky:

Zakrslý, vysokonohý voláč, vynikajících jemných tělesných tvarů s velmi vzpřímenou a štíhlou postavou. Ušlechtilý dojem dotváří kulaté podvázané vole a znatelná hrudní kost. Typickým plemenným znakem jsou vysoko nesená a křížící se křídla. K původním znakům patří i jeho typické životní projevy; temperament, žabí skoky samců, našlapování na přední část prstů a úklony při vrkání, tleskání křídly a zvláštní způsob vrkání, jakoby ze sevřeného hrdla. Oblíben je i pro krotkost, důvěřivost a přítulnost k chovateli. Patří k plemenům s vysokou výstavní hodnotou.

 

Posuzování:

Celkový dojem – tělesné tvary – krk a volatost – délka a nasazení nohou – držení těla a postoj – barva a kresba.

 

Exteriér

Hlava:           jemná, nízce klenutá s typickou plošinkou, záhlaví zakulacené.

Oči:               u bílých a sedlatých tmavé, u ostatních oranžové až červené.

Obočnice:    u černých a modrých jsou černošedé, u červeně pruhových šedé, u bílých a sedlatých světlé, u ostatních rázů světlé až mírně narůžovělé.

Zobák:         středně dlouhý, slabý. Černí a modří mají zobák černá, bílí, červení, žlutí a sedlatí mají zobák světlý; plavý světle rohový.

Ozobí:          hladké bíle ojíněné.

Křídla:          vysoko nesená, úzká, mírné odstávají a zkřížená (čím více, tím lépe).

Ocas:           středně dlouhý, dobře složený, nesený v linii zad a nedotýká se země. Přesahuje křídla o 2 cm.

Opeření:      hladké, krátké a dobře přilehlé.

Nohy:           vysoké, dálka 15-17 cm, nerozbíhavé, úzce (2-3 cm) nasazené, v patním kloubu mírně uvolněné. Při chůzi našlapuje na přední část prstů.

Postoj:         je elegantní. Prsty a drápky jsou dlouhé a jemné. U černých a modrých jsou drápky černé, u ostatních světlé až rohové.

Krk:              dlouhý, nesený v linii těla. Vole je kulovité, typická je vydutá jeho zadní část, dobře podvázané nad vystupujícím horním výběžkem hrudní kosti.

Postava:      Holub má jemnou, dlouhou a úzkou tělesnou stavbu. Velmi štíhlá postava je značně vzpřímená (kolmice spuštěná středem oka směřuje na konec středního prstu). Celková délka holuba je 35-37 cm, holubice 33-35 cm. Záda jsou dlouhá, v ramínkách velmi úzká, s ocasem tvoří téměř svislou linii.

 

Barva a kresba

Všechny barvy jsou syté, čisté, svitné a s příslušným leskem.

Kresby jsou požadovány pravidelné a rovnoměrně rozložené.

U bělohrotých jsou ruční letky bílé v počtu 3 až 7.

U sedlatých je barevné vole, sedlo a ocas s podocasníkem. Hřbet je bílý.

Pštrosíci – barevná je hlava s obojkem, štíty křídel a ocas s podocasníkem.

Čapíci jsou bílí, barevná je hruď, ruční letky a ocas s podocasníkem, hlava je jen jemně barevně stříknutá.

S anglickou kresbou jsou barevní; vole zdobí kresba půlměsíce, v přední části štítů jsou bílé rozety, bérce, spodní část těla až k hrudi a záda jsou bílé.

Tygři jsou barevní, mají bíle stříkanou hlavu, horní část volete a křídelní štíty. Mohou být tmaví nebo světlí (podle rozsahu bílého stříkání). Nejméně 7 vnějších ručních letek a ocas jsou barevné.

Bělouši – kresbu tvoří pravidelné mramorování barevných částí opeření.

U tygrů, čápků a s anglickou kresbou je barva od 8 ruční letky bez významu.

 

Rázy

Jednobarevní:       bílí, černí, stříbrní, červení a žlutí. Vzácně v barvě hnědé, indigo a andaluzské.

Kapratí:                  modří, červeně plaví, žlutě plaví.

Barevnopruzí:        modří s černými pruhy, stříbřití s tmavými pruhy, plaví červeně pruhoví a žlutě pruhoví.

Bělopruzí:              černí, modří, červení, žlutí, stříbrní, izabeloví, hermelíni a stříbřití.

Bělohrotí:              černí, modří, červení, řlutí a plaví.

Sedlatí:                  černí, modří, stříbřití, červení a žlutí.

Pštrosíci:               černí, modrí s černými pruhy, kapratí, bezpruzí, červení, plaví červeně pruhoví, žlutí a plaví žlutě pruhoví. Ve jmenovaných barvách i bělopruzí a šupinatí.

Čapíci:                    černí, modří, červení a žlutí.

S anglickou kresbou:  černí, modří, červení, plaví červeně pruhoví, žlutí, plaví žlutě pruhoví, hnědí.

Tygři:                      černí, modří, červení, žlutí.

Bělouši:                    modří, červení a žlutí.

 

Vady

Velké: příliš velký tělesný rámec, hrubá nebo málo vzpřímená postava, široká záda, chybějící nebo málo vyvinutá volatost, nesprávný tvar volete, krátký krk, nízké nohy, vadný postoj nohou (široký, strmý, rozbíhavý, do X nebo O), opeřené běháky a prsty, vadně položené prsty, tmavý zobák u rázů, kde má být světlý, červené obočnice u bílých a sedlatých, nezkřížená nebo svěšená křídla, hrubé nedostatky kresby.

Malé: shora uvedené vady v malém rozsahu, vady tvaru hlavy, drobné vady kresby.

 

Kroužek č. 7